L’equip Campos Estela ha elaborat un protocol, basat en el pla d’actuació que ha definit cada escola, que té l’objectiu de vetllar per la màxima protecció de la salut tant dels infants com dels propis equips durant el temps del migdia. Aquest protocol pren com a referència el pla d’actuació presentat a principis de juliol pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, incloent-hi les principals mesures de seguretat pel que fa al distanciament físic, la higiene de mans continuada i l’ús de mascareta.

Alhora el projecte educatiu “Bo, Sa, Sostenible i Segur” compta amb un dossier pedagògic que presenta un recull d’activitats que faran que el temps del migdia sigui un moment de benestar i seguretat pels infants des del joc i els bons hàbits.

Quines mesures s’han pres per tal que l’espai del migdia sigui un entorn segur?

 • Comptem amb un protocol de seguretat, que inclou el codi de bones pràctiques i les mesures de seguretat.
 • Seguim un pla de formació específic seguit per tots els equips de cuina i menjador abans de la reobertura dels menjadors que contempla tant les mesures de seguretat per al temps del migdia com les mesures del pla de contingència pel que fa a la prevenció de riscos laborals davant la tornada a l’activitat front a covid-19.
 • Fem ús de mascaretes i uniformes, per part de tots els equips Campos Estela, rentats diàriament a una temperatura superior a 60º
 • Vetllem per l’ús de mascareta per part dels infants quan així estigui establert per l’escola i les autoritats sanitàries.
 • Seguim un Pla de neteja que contempla la desinfecció i ventilació dels espais.
 • Organitzem el rentat continuat de mans segons la normativa establerta.
 • Atenem les famílies de forma individualitzada via telefònica i a través de l’App del menjador, garantint així les mesures de seguretat establertes a les escoles.
ESPAI DE MENJADOR
 • Organitzem el temps del migdia en funció dels grups de convivència estable,  tenint en compte els circuits de mobilitat, els horaris i els torns reflectits al document personalitzat per a cada escola.
 • Els monitors i monitores apliquen mesures per a mantenir la distància de seguretat entre grups de convivència estable, tant a l’entrada i sortida de menjador, com als espais de lleure.
 • Els monitors de referència de cada grup es fan càrrec de donar un servei assistit de l’àpat, de manera que els alumnes dinen amb safates o plats individuals sense cap element compartit i un infant o monitor s’encarrega de servir l’aigua.

 

 • Els grups estables de convivència s’asseuen junts a una mateixa taula, mantenint sempre la distància de seguretat amb altres grups, sigui a través d’un seient buit de separació entre grups
 • Organitzem el rentat continuat de mans prioritzant l’ús d’aigua i sabó
 • Supervisem el rentat de mans abans i després de dinar, així com en el moment d’acabar l’estona de lleure i abans d’entrar a l’aula.
 • Ens les ocasions que s’hagi de fer servir hidrogel mirem d’acompanyar els infants amb pells atòpiques a la pica més propera del menjador per tal que es puguin rentar amb aigua i sabó.
 • Per tal de gestionar els residus descrivim el circuits per continuar reciclant i desenvolupant el projecte el Pesa i Pensa sobre sensibilització en el malbaratament alimentari
ESPAI DE CUINA
 • Establim els protocols per a una recepció segura dels aliments que porten els proveïdors.
 • Reforcem la desinfecció diària a punts de contacte freqüent
 • Continuem garantint, com fins ara, la seguretat alimentària dels àpats servits.
ESPAI DE LLEURE
 • Distribuïm els grups a l’espai del pati d’acord amb el pla d’actuació definit per part de cadascuna de les escoles.
 • Seguim el pla d’actuació per tal que el lleure sigui una experiència segura i compartida amb infants del seu grup estable de convivència, de manera que donem prioritat als espais a l’aire lliure.
 • En cas de material que canviï de grup estable, desinfectem els jocs dels infants.