Campos Estela s’ha integrat en l’associació del sector agroalimentari a Catalunya, una entitat sense afany de lucre que té com a objectiu impulsar projectes d’innovació i promoure la competitivitat. Clúster Foodservice de Catalunya, impulsat pel Govern a inicis d’any, aglutina empreses que pretenen desenvolupar productes nous tant pel que fa als ingredients i els envasos, com als propis serveis de restauració. En aquest sentit, la possibilitat de formar projectes transformadors del nostre sector és una oportunitat per seguir millorant, conèixer noves tendències i reforçar l’estratègia d’innovació. A través del Clúster de Foodservice, per exemple, hem entrat en contacte amb el Kid’s Cluster, un col•lectiu d’empreses i entitats que col•laboren i innoven per desenvolupar propostes de valor entre el qui treballen pels infants.