En aquest curs escolar l’equip de Campos Estela ha col·laborat amb un projecte pilot d’agricultura vertical que ha permès cultivar i consumir enciams i brots per a amanides a les mateixes instal·lacions de l’Escola Mare de Deu de la Salut de Sabadell comptant amb la participació tant dels alumnes com de l’equip docent. La iniciativa, duta a terme per investigadors de la Universitat Autònoma i de la Universitat Pompeu Fabra, pretén desmostrar que el sistema d’agricultura vertical és adequat per cultivar verdures  en prestatges apilats i en ambients interiors de manera que es pot incrementar el rendiment per metre quadrat, aturar l’ús de pesticides donat que són espais protegits de paràsits, eliminant alhora els costos de transports.

Els enciams i brots han crescut a unes prestatgeries que proporcionen llum, ventilació i i una temperatura controlada i nivells de CO2 de manera que les plantes es desenvolupen en un entorn controlat amb nivells regulats de llum, aigua i humitat.

Aquestes construccions de prestatgeries estan dissenyades per restaurants, mercats, hotels i, com en aquest cas, escoles ja que amb aquesta nova tecnologia es presenta una alternativa respectuosa amb el medi ambient.