L’experiència de Campos Estela com a empresa saludable va ser una de les escollides per formar part de la taula rodona “Noves tendències en gestió d’equips, Empreses que cuiden a les persones treballadores” al BizBarcelona. La sessió, organitzada per la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, va comptar amb la participació de TBS, Guicar i Campos Estelai l’assistència de més de 100 persones. L’objectiu va ser donar eines i recursos a pimes i persones emprenedores que volen integrar la gestió de l’RSE en el seu projecte i no saben per on començar.

En el cas de Campos Estela, Martí García com a director general, va reconèixer que inicialment l’equip no era conscient que el que feia era responsabilitat social. En el moment en que l’empresa va rebre algun reconeixement extern es va adonar que moltes de les accions incorporaven la gestió des de la RSE i això va contribuir a posar ordre.

A la pregunta de quines dificultats es van trobar, Martí García va apuntar que el més complicat és l’alineació entre el que és l’estratègia empresarial i la cultura d’empresa. Cal trobar l’equilibri entre aquesta visió empresarial i la social, per facilitar que sigui viable i sostenible en el temps.

Com a consell a pimes que vulguin apostar per l’RSE, Martí García va explicar que és important controlar molt bé com evolucionen els projectes perquè sense mesura no hi ha millora. Un actiu és que les accions d’RSE estiguin codissenyades amb l’equip, clients, proveïdors i tots els grups d’interès de l’empresa. Com a exemple, el director de Campos Estela va explicar que, quan es va dissenyar el primer pla estratègic, el primer que vam fer va ser anar d’escola en escola per compartir-lo amb l’equip, les associacions de famílies, així com la direcció i docents dels centres educatius.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va seleccionar les experiències de tres empreses compromeses amb la responsabilitat social pel fet que la gestió des d’aquesta metodologia les pot ajudar a crear entorns de treball més inclusius i saludables.

Més informació al web d’RSCat