Compostar les restes orgàniques és un pas important per aprendre a gestionar els propis residus i una bona eina d’aprenentatge pels alumnes que estan desenvolupant el projecte Pesa i Pensa. Els nens i nenes que dinen al menjador de l’Escola Torre de la Llebre han començat a generar el propi compost i aprofitar-lo per a l’hort de l’escola. Aquest procés forma part del projecte Pesa i Pensa que Campos Estela va impulsar el novembre de 2014 en aquesta escola amb l’objectiu de sensibilitzar els infants sobre el tema del malbaratament d’aliments.

Amb la introducció de la fase de compostatge es tanca el cercle de manera que els residus es poden convertir en humus i tornar a la terra com a fertilitzant de l’hort escolar. El treball amb la compostadora, cedida per la firma Kollvik com a col·laborador del projecte, el realitzen els mateixos nens i nenes coordinats per un dels monitors del menjador que els explica el pas a pas i les condicions que calen per a obtenir un fertilitzant a partir de les restes orgàniques. L’inici del procés per a obtenir compost es va fer coincidint amb la visita a Catalunya dels socis europeus del projecte ECOWASTE 4 FOOD que organitzar l’Agència de Residus.

Pas a pas del Pesa i Pensa

Fins al moment els nens i nenes, en acabar de dinar, separaven l’orgànic que es podrien haver menjat i l’orgànic que no és menjable per tal de pesar cadascuna de les fraccions per separat. A continuació, pesaven totes dues fraccions i l’aigua per registrar els resultats en unes gràfiques que, cada dia, penjaven al plafó del projecte. Els monitors introduïen les dades en l’aplicació Web per analitzar-les i extreure’n conclusions tots plegats: els educadors, els infants i l’equip de cuina.

Recuperació del valor dels aliments

Des del curs passat el menjar que no s’ha servit i que reuneix les màximes garanties de seguretat alimentària es pot aprofitar a través del projecte Recooperem que impulsen des del Consorci de Residus del Vallès Occidental i del Consell Comarcal per tal que arribi a famílies en situació de vulnerabilitat. Amb la introducció de l’ús de la compostadora s’afegeix un nou pas al mètode del Pesa i Pensa, que es centra en reforçar el valor dels aliments. La primera vegada que s’ha completat el procés amb la compostadora s’han obtingut 54kg de compost.

El MÈTODE Pesa i Pensa és concreta en 6 passos:

  1. Separar en tres recipients (orgànic menjable, orgànic immenjable, aigua).
  2. Pesar de forma diària, sistemàtica i exacta.
  3. Registrar dades a través d’una App: dia, àpats servits, residus generats…
  4. Pensar: analitzar dades en relació al residu generat.
  5. Proposar: fixar els objectius a assolir amb els infants.
  6. Donar valor als aliments: a través de:

1) reaprofitament segur dels aliments no servits (amb òptimes garanties de seguretat alimentària) a través d’un programa de donacions a famílies en situació de vulnerabilitat.

2) generació de compost de la fracció d’orgànic menjable a través de:

– compostadora instal·lada a la pròpia escola > hort escolar, horts de productors de proximitat

– contenidor de la fracció orgànica