Un dels jocs tradicionals que més ha agradat als nens i nenes aquest curs és, sense dubte, el de les bitlles catalanes. Consisteix a tombar les bitlles, fetes de fusta, amb el llançament d’una bola que s’anomena bitllot. Si està ben organitzat llavors podríem parlar d’esport de bitlles. Però es pot jugar en família o amb grups d’infants per treballar una sèrie de valors com la concentració, l’esperit d’equip i algunes habilitats com la punteria.

Per a molts infants el referent més directe ha estat el bowling nord-americà, molt difós per tot el món a través de la seva aparició a infinitud de pel·lícules. Si voleu conèixer els clubs que hi ha a Catalunya ho podeu fer a la web de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.

Nombre de jugadors: Es pot jugar individualment o competir per parelles.

Lloc/zona ideal a jugar: Un terreny pla d’un mínim de dotze metres.

Material: Es necessiten 6 bitlles i 3 bitllots de fusta.

Instruccions:
Una partida consta de nou tirades per jugador, dividides en tres tirades. A cada tirada es poden llençar tres bitlles.

Es planten les bitlles en dues fileres de tres columnes, paral·lelament, separades per uns 7′ 5 centímetres per la seva part baixa.

En el cas dels adults, la distància de tir és d’onze metres i mig pels homes i de nou metres i mig per a les dones. Els més petits poden llançar de més a prop, en funció de la seva força. L’objectiu principal és fer bitlla; és a dir, tombar cinc de les sis bitlles. Les tirades es puntuen així:

  • Cap bitlla tombada 0 punts
  • Una bitlla tombada 1 punt
  • Dues bitlles tombades 2 punts
  • Tres bitlles tombades 3 punts
  • Quatre bitlles tombades 4 punts
  • Cinc bitlles tombades 10 punts
  • Sis bitlles tombades (*) 6 punts

(*) en algunes zones, si es tomben les 6 bitlles, serien 0 punts.