La pàgina web oficial dels European Week Waste Reduction ha presentat el Pesa i Pensa, el nostre projecte contra el malbaratament alimentari a les escoles com a exemple de bones pràctiques d’aquest mes de setembre. El projecte pretén ser el punt de partida per reflexionar sobre els residus generats als menjadors escolars, provinents tant de planificacions de compres que no s’acaben d’ajustar, com de les miquetes que els infants es deixen al plat. Els nens i nenes tenen l’oportunitat de pesar la quantitat d’aliments que es malbaraten cada dia i, alhora, de pensar què representa tot aquest menjar i com podem evitar-ho. Trobareu informació més detallada a la web del Pesa i Pensa.