Eat in English

El coneixement d’altres llengües i cultures esdevé cabdal en la preparació dels infants. Amb l’Eat in English pretenem que els nens i nenes es llencin a parlar en anglès durant el temps del migdia o les estones de lleure educatiu. If you have the opportunity to speak, no matter how informally, give it a go

Tot i que el sistema educatiu dóna resposta a les seves necessitats formatives, veiem la possibilitat d’aprofitar el temps del migdia per crear espais d’aprenentatge. Es tracta de millorar els coneixements assolits a classe i dur-los a les seves vides quotidianes. Aprofitant el significat social de l’alimentació en les diferents cultures, Eat in English contribueix a l’aprenentatge de l’anglès en situacions relacionades amb un estil de vida saludable i els bons hàbits a taula.

OBJECTIUS

  • Healthy attitude to life. Tenir una actitud saludable envers la vida; Menjar millor ens ajuda donant-nos allò que necessitem per treure el millor de nosaltres mateixos
  • Up your english. Elevar el nivell oral d’anglès dels alumnes abordant temes d’interès pels infants. Llençar-se sense por ni vergonya.
  • Improve table manners and social skills. Aprendre de les tradicions d’altres cultures, tot respectant-les, i ser “ciutadans del món” sense oblidar-nos de les nostres tradicions.

 

V.I.P Room, Cook Club i Casting

El mètode Eat in English esdevé una eina d’aprenentatge contextual. En aquest sentit, l’infant és el protagonista d’una experiència quotidiana que li permet desenvolupar diferents competències en relació als continguts treballats a classe. I on , l’educador desenvolupa un paper d’acompanyament amb la finalitat de generar els contextos d’aprenentatge. Hem desenvolupat 3 experiències diferents per tal d’aconseguir els objectius proposats.

  • V.I.P. Room: l’habitació exclusiva on els infants podran menjar i conversar amb un monitor anglès i aprendre sobre la cultura anglesa i les bones formes a la taula.
  • Cook Club: un grup d’infants es converteix en cheffs durant un dia i faran diferents receptes en anglès.
  • Casting:  els nens participen en un concurs en què hauran de demostrar que es poden aprendre una cançó en anglès i cantar-la.

El nostre blog

Pods Embed Error: ORDER BY contains SQL that is not allowed.