Pesa e pensa

A acciónPesa i Piensa – Weigh and Thinkpretende reducir a xeración de residuos orgánicos nos comedores escolares e sensibilizar sobre a pegada ecolóxica que conleva o desperdicio de alimentos. A proba piloto deste proxecto púxose en marcha de xaneiro a xuño de 2014 e, a partir do segundo mes e de maneira sostida, o malgasto de alimentos reduciuse nun 35% e a xeración de residuos nun 50% .

Cada ano en Cataluña tíranse 262.000 toneladas de comida. Ademais, cada europeo malgasta 200 quilos de alimentos ao ano.

Mentres unha boa parte da poboación mundial debe vivir con escaseza de recursos, na nosa casatiramos unha importante cantidade de alimentos aproveitables. O Pesa e Pensa é unha oportunidade para sensibilizar xeracións futuras para adoptar modelos sostibles e para ter unha conciencia crítica cara ao consumo de alimentos.

 

Campos Estela finalista do Premi Europeu da Prevenció de Residus 2014 na categoria de empresa por o proxecto Pesa e Pensa

método Pesa e Pensa concrétase nunha serie de pasos. En primeiro lugar, os nenos separan os residuos orgánicos que non se poden comer, como a casca do plátano ou os ósos de pito, dos que si se poderían haber comido, como un anaco de tomate ou un iogur sen rebañar. A continuación, pesan de forma sistemática e exacta os residuos xerados en relación ás comidas servidas e fano baixo a supervisión dun monitor/a de o comedor. Rexistran os resultados nunhas gráficas e, á vez, toman conciencia de que deixar perder a comida tamén significa desperdiciar os recursos naturais, humanos e técnicos necesarios para producilo, transportalo ou cociñalo.

Os alumnos, o equipo de cociña e educadores reflexionan sobre o residuo xerado, investigan a orixe do que comeron e, con todos os datos recolleitos ao longo duns días, propoñen accións concretas para combater o desperdicio de alimentos. Desde que os nenos e nenas participan no Pesa e Pensa implican máis na súa alimentación e transmiten o que aprenden nas súas familias.

App aberta a quen queira desenvolver Pesa e Pensa

En novembro de 2014 o proxecto Pesa e Pensa, rexístrase como actividade participando na Semana Europea da Prevención de Residuos 2014, e é seleccionado para representar Cataluña no VI Premio Europeo da Prevención de Residuos. Por mor deste nomeamento, e por tar de facer o proxecto extensivo a todas as escolas que queiran sensibilizar aos alumnos sobre o malgasto alimentario, desenvolvemos a web www.pesaipensa.org para compartir a nosa experiencia.

 

O noso blog

Pods Embed Error: ORDER BY contains SQL that is not allowed.