Vespa e Vispa

Este proxecto consiste en difundir a cultura da bicicleta como medio de transporte sostible e que favorece un estilo de vida saudable. E tamén pretende poñer un exemplo ante os nenos e nenas do significado da desmaterialización a través dunha bicicleta feita de pezas recicladas. A Vespa, como protagonista da actividade, é froito do proxecto BeCiclos, que rescataba bicicletas abandoadas nas rúas de Holanda. Tras pasar polo taller mecánico, ofrecíalles unha segunda vida utilizando principalmente materiais doados por sobreproducción. En Campos Estela adoptamos a Vespa e leste foi o punto de partida para crear o proxecto.

Os obxectivos da actividade son:

  • Promover a mobilidade sostible a través dunha actividade lúdica con bicicletas.
  • Explicar en que consiste a desmaterialización: “facer máis con menos”.
  • Fomentar o consumo responsable a través a Vespa, como exemplo de reutilización de materiais.
  • Espertar entre os nenos e nenas os sentimentos que lles provoca ir en bicicleta.

 

Para empezar a actividade, cáptase a atención dos nenos e nenas a través dun conto. Coa axuda de cinco ilustracións os monitores e monitoras contan a historia dunha das rodas da bicicleta que lembra como é a vida na rúa cando a abandonaron.

A continuación, os nenos e nenas que o desexan teñen a oportunidade de rodar nun circuíto marcado con conos coa Vespa e cunha das Vispa, dun tamaño ideal para os nenos de 1º e 2º. Neste caso trátase dunha bicicleta reutilizada e decorada coa técnica do urban knitting, un movemento de arte urbana xurdida na cidade estadounidense de Houston en 2005 e que fixo aparecer en todo o mundo árbores, monumentos e mobiliario urbano tecidos con la de cores ben rechamantes. Para os máis pequenos cóntase con outro par de Vispa, unha bicicleta sen pedais adecuada aos nenos do ciclo infantil: P3, P4 e P5.

Cando acaban de rodar, é o momento de dialogar sobre o que aprenderon e de traballar as emocións que lles esperta o feito de ir en bicicleta. É importante utilizar de apoio as fotografías que levan de casa, xa sexan bicicletas, patíns, patinetes ou o medio de transporte sostible elixido polos nenos. Todas as imaxes forman parte dunha exposición de fotos durante uns días na escola. Ao finalizar a actividade, os nenos e nenas lévanllas a casa pegadas nun tarjetón para que lembren os intres vividas coa Vespa e a Visp e compartan o aprendido coa familia.

Con esta actividade pretendemos difundir que, se usamos a bicicleta no día a día, mesmo para chegar á escola, achegamos o noso granito de area para contribuír á mobilidade sostible. E, ao mesmo tempo, transmitimos a mensaxe de que fomentar un consumo responsable depende de nós, a través da reciclaxe e a reutilización de materiais, utensilios ou xoguetes que forman parte da vida cotiá dos ninos e nenas.

O noso blog

Pods Embed Error: ORDER BY contains SQL that is not allowed.