Descarregar l'App

Per descarregar l’aplicació has d’entrar a l’App store, en cas que el teu dispositiu mòbil utilitzi el sistema iPhone, o al Play Store, en cas que el teu telèfon utilitzi el sistema Android.

Un cop entreu a l’App Store o al Play Store heu de fer clic a sobre del buscador i escriure Campos Estela i fer clic a buscar i, llavors, us apareixerà aquesta aplicació.

Feu clic a sobre per descarregar-la.

 

Donar-se d'alta a l'App

Un cop tingueu ‘aplicació descarregada, feu clic a sobre i us sortirà una pantalla on haureu de fer clic a la pestanya “Sol·licitud d’alta” que serà el primer pas per formalitzar l’alta com a pare o mare.

Verificació de correu

Un cop hagueu fet clic a la sol·licitud d’alta us sortirà una pantalla per introduir el correu electrònic i poder seguir tramitant l’alta. Un cop introduït el correu haureu de fer clic a “verificar correo”

Enviament de correu electrònic de verificació

Quan hagueu fet clic a verficar correo, us sortirà una pantalla en la que explica que t’han enviat un mail al teu compte de correu electrònic. Accediu al vostre correu electrònic i obriu el mail  per continuar amb l’alta

Correu verificat

Quan hagueu entrat al vostre correu i hagueu seguit les instruccions, entreu un altre cop a l’aplicació de Campos Estela i us apareixerà una pantalla conforme el vostre correu electrònic està verificat. Feu clic a “continuar amb l’alta”

Emplenar dades

Després d’haver fet clic a continuar amb l’alta, us apareixerà aquesta pantalla. Heu d’omplir els camps següents amb les dades del tutor legal. Una vegada omplerts els camps del nom, DNI, telèfon de contacte i correu electrònic (molt important), a l’últim camp us demanarà que especifiqueu quina opció de pagament preferiu. En cas d’indicar que voleu fer pagament en efectiu (voldrà dir que podeu optar entre pagament amb VISA a través de la pròpia App o pagament per transferència bancària sense que estigui domiciliada) Si indiqueu que voleu fer el pagament per banc (voldrà dir que heu optat per fer un pagament domiciliat i haureu d’introduir el número de compte bancari). Quan acabeu d’introduir tots els camps, feu clic a continuar amb alumnes.

Sol·licitud d'alta d'alumnes

S’obrirà una pantalla on haureu d’introduir els camps corresponents a les dades de l’alumne. Una vegada introduïts tots els camps, farem clic a continuat amb centre i ús del menjador.

Dades del centre

 A la següent pantalla haurem d’omplir el següents camps: 

– Nom del centre

– Curs (important marcar si és A o B)

Després haurem de marcar l’ús que l’infant farà del servei del menjador:

– Si és esporàdic ho marcarem.

– Si és fixe marcarem triar dies i posarem a quin a quin dia es quedarà al menjador i marcarem quins dies de la setmana farà ús del servei.

Quan hagueu omplert tots els camps feu clic a continuar amb informació alimentària.

 

Alumnes registrats

Un cop hagueu fet clic a finalitzar, s’obrirà a aquesta pantalla. Si teniu un altre fill/a heu de fer clic a + alta alumne per registrar l’altre nen/a, s’obrirà la pantalla de sol·licitud d’alta -dades alumne- i heu de seguir els passos com en l’anterior fill/a registrat. Si ja heu entrat les dades de tots els fills/es heu de fer clic a finalitzar alta.

 

Finalitzar alta

Un cop hagueu fet clic a finalitzar l’alta us sortirà una pantalla en la que us confirma que hem rebut de forma correcta tota la informació requerida. Un cop finalitzat el procés, haureu d’anar al vostre correu electrònic i obrir un mail enviat per Campos Estela en la que se us facilitarà un usuari (serà el vostre NIF) i una contrasenya.

Entrar a l'App

Quan hagueu rebut el vostre correu electrònic amb l’usuari i la contrasenya, entreu a l’aplicació i us apareixerà una pantalla en la que podreu introduir les dades per accedir-hi en els camps corresponents i podeu fer clic a Accedir. Ja podeu utilitzar l’aplicació.

PREGUNTES FREQÜENTS

  1. QUÈ HE DE SABER SOBRE LA RECEPCIÓ DE CORREUS DES DE LA PLATAFORMA

Una vegada omplerta la sol·licitud d’alta quan ja s’ha descarregat l’aplicació, la recepció del mail per a la verificació del correu es produeix de manera immediata i ràpidament haurem de fer aquest pas.

En canvi, un cop finalitzada l’alta a l’aplicació, quan s’han introduït totes les dades necessàries, el correu amb la contrasenya arriba un cop el nostre equip revisa primer que s’ha omplert tota la informació necessària per a un funcionament correcte del servei.