fbpx

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

Des de l’empresa Sabe que alimenta, S.L. (en endavant Campos Estela) els informen que tractarem les seves dades de forma adequada, clara, transparent, amb honestedat i rigor, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 de Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (d’ara en endavant RGPD). Mitjançant la present Política de Privacitat (publicada a totes les nostres pàgines web) els hi detallem com tractem les seves dades personals. En visitar les nostres webs accepta i dona consentiment a la present Política de Privacitat.

Campos Estela, garanteix el tractament confidencial de les dades personals dels usuaris i que s’han adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural.

Així mateix, Campos Estela informa a l’usuari que les instal·lacions, sistemes i fitxers en què s’allotgen les dades personals compleixen amb les mesures de seguretat aplicables a fitxers automàtics amb dades de caràcter personal.

 

Identificació

La titular d’aquest lloc web és Sabe que alimenta SL, amb domicili fiscal a C/ Camí de la Creu, 14 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), amb CIF: B61453924

i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 25286, foli 33, full B-86532, inscripció 1a.

E-mail: comunicacio@camposestela.com

Tel: 93 674 50 16

 

Registre de visites

Campos Estela comunica als usuaris de camposestela.com que l’adreça IP amb la que accedeix al servidor de Campos Estela, la data i hora de l’accés, així com les pàgines que visiti que estiguin allotjades en aquest servidor, quedaran recollides i emmagatzemades en un arxiu log que serà objecte de tractament per part de Campos Estela, SL a l’efecte de comptabilitzar les visites que rep camposestela.com així com per a la realització d’estadístiques.

 

Registre d’usuaris

Les dades personals dels usuaris sol·licitades en el registre d’usuaris de camposestela.com són objecte de tractament automatitzat i s’incorporen a un fitxer de dades de caràcter personal responsabilitat de Campos Estela.

En cas que l’usuari sigui menor d’edat, s’adverteix que ha d’obtenir l’autorització prèvia del responsable que es trobi al càrrec per facilitar les dades personals que se sol·licitin. Campos Estela s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

 

Finalitat per al tractament de dades

La finalitat de la recollida i del tractament de les dades personals sol·licitades en camposestela.com és:

  1. la identificació de l’usuari amb el propòsit d’una atenció més personalitzada;
  2. l’estudi i el disseny de nous serveis en virtut de les preferències dels usuaris
  3. l’enviament d’informació tècnica, promocional i informativa sobre camposestela.com, els seus projectes educatius i els serveis d’àpats i lleure a través de newsletters que difonem de forma periòdica.
  4. la selecció de personal a partir dels currículum vitae adjuntats.
  5. manteniment de llistes de no enviaments promocionals en el cas que ens hagi comunicat que no vol rebre informació comercial per via electrònica.

 

Drets dels titulars de les dades

El titular de les dades tindrà en tot moment el dret d’accedir als fitxers automatitzats, podent exercitar els drets de rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades, així com retirar el consentiment atorgat. També pot exercir el seu dret a la limitació del tractament, de forma que les seves dades no siguin suprimides però el tractament de les mateixes estigui subjecte a limitacions. Amb aquesta finalitat, Campos Estela ha habilitat uns processos senzills i gratuïts que estan a disposició de l’usuari.

Les dades personals facilitades a Campos Estela no seran cedides. Únicament seran tractades de forma interna per part de Campos Estela.

Quan Campos Estela li presti un servei a través d’una tercera empresa proveïdora les seves dades es comunicaran a aquesta empresa, amb l’estricta obligació de confidencialitat i prèvia formalització del contracte de prestació de serveis entre el responsable del tractament (Campos Estela) i l’encarregat del tractament (empresa proveïdora).

Campos Estela garanteix que, sota cap circumstància, ofereix i/o comercialitza amb les dades dels clients, escoles, famílies, proveïdors i entitats/empreses o institucions d’interès, vinculats a l’activitat de l’empresa.

L’exercici dels drets anteriorment indicats es poden fer per correu postal, adjuntant còpia del DNI, passaport o un altre document acreditatiu, amb una comunicació escrita signada pel titular de les dades al responsable del fitxer al domicili de Campos Estela a Camí de la Creu, 14 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), o per correu electrònic a l’adreça comunicacio@camposestela.com, amb la mateixa documentació que per correu postal.

 

Ús de Currículum Vitae

La finalitat d’emmagatzematge de currículum vitae és la de recollir informació de possibles candidats per seleccionar personal per la prestació dels seus respectius serveis. Es realitzarà per al compliment de la finalitat anteriorment exposada i amb la plena garantia que les seves dades no seran utilitzades per a fins diferents d’aquells per als quals han estat recollides originàriament.

ÚS DE COOKIES

Amb la finalitat d’agilitzar el servei ofert, identificant amb la màxima celeritat cada usuari, Campos Estela, comunica que per al correcte funcionament de www.camposestela.com és necessari l’ús de “Cookies”. Aquesta eina, que s’instal·la al disc dur del sistema informàtic de l’usuari, s’utilitza per a l’emmagatzematge i la posterior recuperació de determinada informació relativa a l’ús que es realitza de www.camposestela.com, però no recull cap dada personal que permeti identificar l’usuari.

Blog

Facebook

Copyright © 2019 Campos Estela - Serveis de restauració | Tots els drets reservats | Privacitat i Cookies | Accés a rebuts | Accés a comandes