Eat in English

O coñecemento doutras linguas e culturas é moi importante na preparación dos nenos. Co Eat in English pretendemos que os nenos e nenas láncense a falar en inglés durante o tempo do mediodía ou nos espazos de lecer educativo.  If you have the opportunity to speak, non matter how informallygive it a  go!

Aínda que o sistema educativo dá resposta ás súas necesidades formativas, vemos a posibilidade de aproveitar o tempo do comedor para crear espazos de aprendizaxe. Trátase de mellorar os coñecementos adquiridos en clase e levalos ás súas vidas cotiás. Aproveitando o significado social da alimentación nas diferentes culturas, Eat in English contribúe na aprendizaxe do inglés en situacións relacionadas cun estilo de vida saudable e os bos hábitos na mesa.

OBXETIVOS

  • Healthy attitude to life. Ter unha actitude saudable cara á vida; Comer mellor axúdanos dándonos o que necesitamos para sacar o mellor de nós mesmos.
  • Up your english. Elevar o nivel oral de inglés dos alumnos abordando temas de interese para os nenos. Lanzarse sen medo nin vergoña.
  • Improve table manners and social skills. Aprender das tradicións doutras culturas, respectándoas, e ser “cidadáns do mundo” sen esquecernos das nosas tradicións.

 

V.I.P Room, Cook Club e Casting

método Eat in English é unha ferramenta de aprendizaxe contextual. Neste sentido, o neno é o protagonista dunha experiencia cotiá que lle permite desenvolver diferentes competencias en relación aos contidos traballados en clase. E onde, o educador desenvolve un papel de acompañamento co fin de xerar os contextos de aprendizaxe. Desenvolvemos 3 experiencias diferentes para conseguir os obxectivos propostos.

  • V.I.P. Rooma habitación exclusiva onde os nenos poden comer e conversar cun monitor inglés.

 

O noso blog

Pods Embed Error: ORDER BY contains SQL that is not allowed.