El pasat 27 d’octubre vam acompanyar, com cada any, a la Escola Nostra Senyora de Montserrat de Rubí al pelegrinatge al santuari de Montserrat.